Aby plechová krytina bez potíží snesla výboj blesku, musí splňovat určité parametry. „Materiál, kterým může bez úhony protékat bleskový výboj, musí mít zejména potřebnou tloušťku. Tu však běžné plechové krytiny nemají. Vyrábějí se z plechu o tloušťce 0,5 – 1 mm. To je málo na to, aby je zásah blesku nemohl propálit. Ochranu před blesky proto musí zajišťovat standardní jímací soustava jako na kterékoliv jiné, nevodivé střeše. Nerezové, pravidelně revidované jímací zařízení by mělo tvořit součást každé střechy domu.” O nutnosti pořídit si na dům hromosvod rozhoduje projektant domu. Můžete si jej ale nechat pro svůj klid nechat odborně nainstalovat i z vlastní iniciativy.

Při montáži hromosvodu však nezapomínejte, že se jedná o elektrické zařízení a jako takové jej smí instalovat a revidovat pouze pracovník disponující příslušným oprávněním.

Při pravidelné údržbě hromosvodů se pro bezpečnost pohybu hodí mít na střeše instalované lávky a žebříky. Ty se využijí i pro jakýkoli další bezpečný pohyb na střeše: třeba při údržbě antény či při odklízení enormního množství sněhu.

Jímací soustava hromosvodu na plechové střeše. - Daniel Zykán


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *