Elektronické zabezpečovací a požární systémy domů, bytů a halových a skladových prostor (EZS, EPS)

Vypracujeme projekt dle Vašich požadavků s cenovou kalkulací, provedeme montáž zařízení dle Vašeho přání a dodáme jednotlivé komponenty. Samozřejmostí je servis s pravidelnou revizí.

Elektrická požární signalizace a elektronická zabezpečovací signalizace

Úkolem systému elektrické požární signalizace EPS je včasná detekce a vyhodnocení situace porušující požární bezpečnost chráněných prostor a následné předání informace o vzniku této události do systému požární ochrany.

Takový systém může podobně jako systém EZS rozšiřovat informace o požárně nebezpečné situaci na určená místa, ovládat zařízení, která brání požáru nebo usnadňují či případně provádějí protipožární zásah, v neposlední řadě může zaznamenávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS. Zařízení EPS slouží k včasné detekci a lokalizaci vzniklého ohniska požáru a k předání této informace osobám určeným k zajištění profesionálního zásahu.

Mezi základní části EPS patří hlásiče požáru, ústředny EPS a doplňková zařízení jako je zařízení dálkového přenosu (ZDP), obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT). V případě nasazení SHZ (stabilní hasící zařízení), je možné toto zařízení propojit s ústřednami EPS.