Revize elektroinstalací

Provádíme revize všech elektro instalací.  Pro revize instalací používáme jen nejmodernější měřící přístroje firmy METREL.

Nejčastěji zákazníci vyžadují například revizi elektrické přípojky pro připojení elektroměru od distributora, revizi bytu nebo společných prostor bytového domu. Dále jsou velice časté revize rodinných domů.

Firmy nejčastěji vyžadují výchozí nebo pravidelné revize instalace průmyslových objektů, hal, kamenných prodejen a podobně.  

Důvodů pro revize elektro instalací je více než dost…

 • revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
 • revize elektroinstalací poskytují právní ochranu provozovatele
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
 • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektroinstalací zajistit
 • platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO
undefined

Revize hromosvodů

Provádíme revize všech hromosvodů.  Pro revize hromosvodů používáme jen nejmodernější měřící přístroje.

Nejčastěji zákazníci vyžadují např. revizi hromosvodu rodinných domů nebo bytového domu. 

Firmy nejčastěji vyžadují výchozí nebo pravidelné revize hromosvodů průmyslových objektů, hal, kamenných prodejen a pod. Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly.

Důvodů pro revize hromosvodů je víc než dost..

 • revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
 • ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
 • zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
 • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
 • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
 • podmínkou pro certifikaci ISO jsou revize hromosvodů
 • revize hromosvodů vyžadují výše uvedené normy
undefined